Phone:

+36 1 257 7119

+36 1 260 0799

Email:
info@euromagnet.com
Address:1172 Budapest,
Rétifarkas u. 8 Hungary


Get Social:


Mágnes lexikon

kohercitív erő

A kohercitív erő (koercitív erő) a mágneses anyag tulajdonságát jelöli, amely a mágneses polaritás megfordításához szükséges külső mágneses tér erejét méri. Ez az erő méri, hogy milyen erős mágneses térre van szükség ahhoz, hogy a mágneses anyag visszavezesse a mágneses tulajdonságait a megfordított polaritásba.

A kohercitív erő a mágneses anyag stabilitásának és demágnesedési ellenállásának egyik jelzője. Nagy kohercitív erővel rendelkező mágneses anyag nehezebben veszíti el mágneses tulajdonságait és jobban ellenáll a véletlen demágnesedésnek. A kohercitív erő fontos paraméter a mágneses anyagok jellemzésében, különösen az állandó mágnesek esetében. A mágneses anyagok különböző típusai különböző kohercitív erővel rendelkezhetnek. Például a neodímium mágnesek nagyon magas kohercitív erővel rendelkeznek, míg a ferrit mágnesek alacsonyabb kohercitív erővel rendelkezhetnek.

A kohercitív erő fontos szerepet játszik a mágnesek alkalmazásában. Magas kohercitív erővel rendelkező mágnesek hasznosak lehetnek olyan alkalmazásokban, ahol stabil és tartós mágneses tulajdonságokra van szükség, például mágneses motorokban, generátorokban vagy mágneses adattároló eszközökben.

Összefoglalva, a kohercitív erő a mágneses anyag mágneses polaritásának megfordításához szükséges külső mágneses tér erejét jelöli, és befolyásolja a mágneses anyag stabilitását és lemágneseződés ellenállását.


mágneses indukció

A mágneses indukció az a folyamat, amikor egy mágneses tér hatására egy vezetőben elektromos áram keletkezik. Ez az elektromágneses jelenség az elektromágneses indukció elve alapján működik.

Amikor egy vezetőt vagy tekercset helyezünk egy mágneses térbe vagy megváltoztatjuk a mágneses tér intenzitását, az indukciós törvény értelmében a vezetőben vagy a tekercsben elektromos feszültség keletkezik. Ez a feszültség az elektromágneses indukció következménye, és az elektromos áramot generálja a vezetőben.

A mágneses indukció mértéke az indukciós törvény által leírt Faraday törvény szerint határozható meg. A Faraday törvény azt mondja, hogy az indukált elektromos feszültség mértéke a mágneses tér változásának sebességétől függ. Minél gyorsabban változik a mágneses tér, annál nagyobb az indukált feszültség.

A mágneses indukció jelentősége számos alkalmazásban megtalálható. Például a transzformátorokban és a generátorokban a mágneses indukció segítségével alakítják át a mechanikai energiát elektromos energiává. Emellett a mágneses indukció hasznos az elektromágneses adatátvitelben, például a száloptikás kommunikációban és a vezeték nélküli töltésben.

Összességében a mágneses indukció egy fontos elektromágneses jelenség, amely alapvető fontosságú az elektromágneses készülékek és rendszerek működésében.BH max. érték

A "BH max" a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely az energiatermelő képességet jelenti. Ez a jelölés a mágnesek maximális energiatermelő képességét mutatja meg.

A "BH max" az "Maximum Energy Product, (BH)max" kifejezés rövidítése. Az "(BH)max" pedig az energiatermelő képességet jelenti, amely a mágneses indukciós (B) és a mágneses tér erősségének (H) szorzataként adja meg.

Az "BH max" érték azt mutatja, hogy mekkora energiát lehet tárolni vagy leadni a mágneses anyagban. Nagyobb "BH max" érték jelzi, hogy a mágneses anyag nagyobb energiatermelő képességgel rendelkezik.

Az "BH max" érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a mágneses anyag teljesítményét és hasznosíthatóságát. Nagy "BH max" értékű mágnesek erőteljes mágneses erejűek és hatékonyabbak a mágneses energiát tároló és átvivő rendszerekben.

Az "BH max" értéke a mágneses anyag típusától és összetételétől függ. Például a neodímium mágnesek rendkívül magas "BH max" értékkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy nagy mágneses teljesítményt és energiatermelő képességet nyújtanak. Más típusú mágnesek, mint például a ferrit mágnesek, általában alacsonyabb "BH max" értékkel rendelkeznek.

Az "BH max" érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel jelzi a mágneses anyag hatékonyságát és teljesítményét. Nagyobb "BH max" értékű mágnesek előnyösek lehetnek olyan alkalmazásokban, ahol erős mágneses teljesítményre és hatékony energiatermelésre van szükség.


Ferromágneses anyag remanencia értéke 

Amikor egy mágneses anyagot mágneses térbe helyeznek, a mágneses anyag mágneses indukciója (B) megnő és eléri a maximális értékét. Amikor a külső mágneses tér eltávolításra kerül, a mágneses anyag mágneses indukciója csökken, de nem csökken nullára. A megmaradó mágneses indukció az a mágneses indukció, amely a mágneses anyagban megmarad a külső mágneses tér megszűnése után. Ezt a megmaradó mágneses indukciót nevezzük remanenciának.

A remanencia jellemző tulajdonság a mágneses anyagokra, és különböző típusú mágnesek esetében eltérő lehet. Például a neodímium mágnesek nagy remanenciával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy magas mágneses indukciót tartanak meg még a külső mágneses tér eltávolítása után is. Más típusú mágnesek, mint például a ferrit mágnesek, alacsonyabb remanenciával rendelkezhetnek.

A remanencia fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor és alkalmazásuk tervezésénél. Magas remanenciával rendelkező mágnesek előnyösek lehetnek olyan alkalmazásokban, ahol hosszantartó és stabil mágneses indukcióra van szükség, például mágneses adattárolásban vagy mágneses zárakban.

Összefoglalva, a remanencia a mágneses anyagok tulajdonsága, amely a külső mágneses tér eltávolítása után megmaradó mágneses indukciót jelenti. Ez a tulajdonság befolyásolja a mágnesek stabilitását és hosszantartó mágneses indukciós teljesítményét.

Hcj érték

A "Hcj" rövidítés a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely a koercitív erőt jelenti. A koercitív erő a mágneses anyag képességét méri arra, hogy ellenálljon a mágneses polaritás megfordításának.


A "Hcj" a "Coercive Force, Hc, measured in Oersteds" kifejezés rövidítése. Az "Hc" a koercitív erőt jelenti, és az "Oersteds" egy olyan mérési egység, amely a mágneses mező intenzitását méri.


A "Hcj" érték azt mutatja, hogy mekkora mágneses mező-intenzitásra van szükség ahhoz, hogy a mágneses anyag teljesen megszüntesse a mágneses tulajdonságait. Nagyobb "Hcj" érték jelzi, hogy a mágneses anyag ellenállóbb a mágneses polaritás megfordításával szemben.

A "Hcj" érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a mágneses anyag stabilitását és teljesítményét. Például egy magas "Hcj" értékkel rendelkező mágnes nehezebben veszíti el mágneses tulajdonságait, és jobban ellenáll a demágnesedésnek.

A mágneses anyagok "Hcj" értéke különböző lehet, és az adott típusú mágnes jellemzőitől függ. Például a neodímium mágnesek általában magas "Hcj" értékkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy erőteljes mágneses mezőre van szükség a polaritásuk megfordításához. Más típusú mágnesek, mint például a ferrit mágnesek, alacsonyabb "Hcj" értékkel rendelkezhetnek.

A "Hcj" érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel befolyásolhatja a megfelelő mágneses tulajdonságokat az adott alkalmazásban.


Hcb érték

A "Hcb" rövidítés a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely a koercív mezőerőt jelenti. A koercív mezőerő a mágneses anyag képességét méri arra, hogy a mágneses indukció értékét visszavezesse zéró értékre, amikor a külső mágneses tér megszűnik.

A "Hcb" a "Coercive Field, Hc, measured in Oersteds" kifejezés rövidítése. Az "Hc" a koercitív mezőerőt jelenti, amelyet az "Oersteds" mérési egységben fejeznek ki.

A "Hcb" érték azt mutatja, hogy mekkora külső mágneses térre van szükség ahhoz, hogy a mágneses anyag teljesen elvessze a mágneses tulajdonságait és a mágneses indukció értéke visszatérjen zéró értékre. Nagyobb "Hcb" érték jelzi, hogy a mágneses anyag ellenállóbb a mágneses tér csökkenésével szemben.

A "Hcb" érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a mágneses anyag stabilitását és az anyag demágnesedésével szembeni ellenállását. Minél nagyobb a "Hcb" érték, annál stabilabb lesz a mágneses anyag, és annál kevésbé hajlamos a véletlen demágnesedésre.

A mágneses anyagok "Hcb" értéke különböző lehet, és az adott típusú mágnes jellemzőitől függ. Például a neodímium mágnesek általában alacsony "Hcb" értékkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy kisebb külső mágneses térre van szükség a mágneses tulajdonságaik megszüntetéséhez. Más típusú mágnesek, mint például a szamárium-kobalt mágnesek, magasabb "Hcb" értékkel rendelkezhetnek.

A "Hcb" érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel befolyásolhatja a megfelelő mágneses tulajdonságokat és a stabilitást az adott alkalmazásban.Kemény mágnesek

A "kemény mágnes" kifejezés általában olyan mágnesekre utal, amelyeknek nagy a kimenő mágneses tere és nehéz megváltoztatni a mágneses tulajdonságaikat. Ezek a mágnesek hosszabb ideig megtartják a mágneses tulajdonságaikat és ellenállnak a mágneses demagnetizációnak, ami azt jelenti, hogy nehezebben veszítik el mágnesességüket. Ezek a mágnesek általában szilárd, kristályos anyagokból készülnek, például vasból, kobaltból vagy ötvözetekből, mint például a neodímium-vas-bór. A kemény mágnesek széles körben használatosak az iparban, például elektromos motorokban, hangszórókban, adattároló eszközökben és egyéb alkalmazásokban, ahol erős és tartós mágneses tulajdonságokra van szükség.


Lágy mágnesek

A "lágy mágnes" kifejezés olyan mágnesekre utal, amelyek könnyen megváltoztathatók vagy elveszítik mágnesességüket, amint a külső mágneses tér megszűnik. Ezek a mágnesek általában alacsonyabb koercivitású anyagokból készülnek, ami azt jelenti, hogy könnyebben megváltoztatható a mágneses polaritásuk. Például a vas és a vasötvözetek, mint például a vas-nikkel, lágy mágneses anyagoknak számítanak.

A lágy mágnesek jellemzően nagy permeabilitással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy jól reagálnak a mágneses mezőkre, de gyorsan elveszítik a mágnesességüket, amint a külső mágneses tér megszűnik hatni rájuk. Ezeket a mágneseket gyakran alkalmazzák olyan eszközökben, ahol változtatható vagy átmeneti mágneses tulajdonságokra van szükség, például transzformátorokban vagy elektromágneses szelepekben.

Lenz törvénye

Amikor egy mágneses tér változik egy vezető közelében, az a változás olyan elektromos áramot indukál a vezetőben, amelynek mágneses mezője ellentétes az eredeti változás okozta mágneses térrel.

Ez a törvény az elektromágneses indukció alapelve, és azt mondja ki, hogy az elektromos áram vagy mágneses mezők változása mindig olyan irányú elektromos áramot hoz létre egy vezetőben, amely ezt a változást ellensúlyozza vagy ellensúrolja. Más szavakkal, a Lenz törvénye szerint az elektromos áram mindig olyan irányú lesz, hogy ellenálljon a mágneses indukció okozta változásnak.

Ez a törvény alapvető fontosságú az elektromágneses jelenségek megértésében és az elektromágneses készülékek tervezésében. Például a transzformátorok, generátorok és motorok működésének megértése és tervezése során figyelembe kell venni a Lenz törvényét.


MÁGNESES IZOTRÓPIA

A mágneses izotrópia egy olyan tulajdonság, amely magyarázza a mágneses anyagok viselkedését azokban a körülményekben, amikor a tér minden irányban azonosan viselkedik. Az izotróp anyagok esetében nincs különbség a különböző irányokban mutatott mágneses tulajdonságok között. Ezt általában a mágneses szuszceptibilitás (az anyag mágnesességét jellemző mennyiség) vagy a mágneses permeabilitás (az anyag mágneses tulajdonságait leíró egyéb paraméterek) esetében vizsgálják.

Az izotróp mágneses anyagok esetében az atomok vagy molekulák mágneses momentuma azonosan viselkedik minden irányban, ami azt jelenti, hogy a mágneses tulajdonságaik az anyag minden részében és irányban azonosak. Az ilyen anyagoknak nincsenek preferált mágneses irányai vagy előnyös mágneses térirányai.

Az izotróp mágneses anyagok példái közé tartoznak bizonyos fémek és kerámiák, amelyeknek mágneses tulajdonságai azonosak minden irányban. Ezzel szemben az anizotróp mágneses anyagoknál, mint például a kristályoknál, a mágneses tulajdonságok irány függőek lehetnek, és különböző irányokban eltérő mágneses viselkedést mutathatnak. Az izotróp és anizotróp mágneses anyagok eltérő mágneses jellemzőkkel rendelkeznek, és ezek a tulajdonságok fontosak lehetnek azoknak a műszaki alkalmazásoknak a tervezésében, amelyek mágneses anyagokat használnak, például elektromágnesek, mágneses szenzorok vagy adathordozók.MÁGNESES ANIZOTRÓPIA 

Az anizotrópia, mágnesség vonatkozásában, az anyag mágneses tulajdonságainak irányfüggőségét jelenti. Az anizotróp mágneses anyagokban a mágneses tulajdonságok (például a mágneses permeabilitás vagy mágneses szuszceptibilitás) nem azonosak minden irányban. Ez azt jelenti, hogy az anyagnak preferált irányai lehetnek, ahol erősebben reagál a mágneses térrel vagy erősebben mutatja a mágnesességét.

Az anizotrópia lehet pozitív vagy negatív. A pozitív anizotrópiával rendelkező anyagokban a mágneses tulajdonságok a preferált irányban nagyobbak, míg a negatív anizotrópiával rendelkező anyagokban ezek kisebbek. Az anizotrópia gyakran kristályos anyagokban fordul elő, ahol a kristályrács szimmetriája határozza meg a mágneses tulajdonságok irányát és mértékét.

Az anizotrópia fontos szerepet játszik a mágneses anyagok tervezésében és alkalmazásában, például elektromágnesek, mágneses adathordozók és érzékelők tervezésében.
Ritka földfémek

A ritka földfémek olyan csoportba tartozó kémiai elemek, amelyek a periódusos rendszerben a 57-es (lantán) és 71-es (lutécium) atomszámok között helyezkednek el. Ezek a földfémek, azaz a f-blokkban található elemek, jelentőségüket az ipari és technológiai alkalmazásokban nyerik el.

A ritka földfémek között számos kémiai elem található, például neodímium, prazeodímium, gadolínium, terbium, dysprosium, erbium, holmium, itrium és szamarium. Ezek az elemek különböző ipari és technológiai alkalmazásokban játszanak fontos szerepet. Például a neodímium és prazeodímium a neodímium-vas-bór (NdFeB) mágnesekben használták, melyek rendkívül erős mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek és széles körben használják a villamos gépekben, hangszórókban, számítógép merevlemezekben, és más elektronikai eszközökben. A dysprosiumot gyakran hozzáadják ezekhez az ötvözetekhez a mágneses tulajdonságok javítása érdekében.

Ezek a ritka földfémek rendkívül fontosak a modern technológia szempontjából, mivel számos kritikus alkalmazásban, például az elektromos járművekben, napelemekben, fogyasztói elektronikában és védelmi rendszerekben használják őket. A ritka földfémeket bányászatból nyerik, és az utóbbi években nagy figyelmet kapott azoknak a környezeti és geopolitikai kihívásoknak az összefüggésében, amelyek az ellátási láncok stabilitására gyakorolt ​​lehetséges hatásokkal kapcsolatosak.