Lexikon


Phone:

+36 1 257 7119

+36 1 260 0799

Email:
info@euromagnet.com
Address:1172 Budapest,
Rétifarkas u. 8 Hungary


Get Social:


Hasznos kulcsszavak és kifejezések a mágnesekkel kapcsolatban.

Lexikon

A lexikon célja, hogy kulcsszavakat és hasznos kifejezéseket gyűjtsön össze, amelyek segítenek megérteni a mágnesek jelentőségét és tulajdonságait. Itt megtalálhatóak az alapvető fogalmak és definíciók, amelyek szükségesek a mágnesek működésének és alkalmazásának megértéséhez. Ez az oldal remek forrás lehet mind a kezdőknek, mind a tapasztaltabbaknak, akik szeretnék elmélyíteni ismereteiket a mágnesek területén.

Mágneses tulajdonságok

Kohercitív erő

A kohercitív erő (koercitív erő) a mágneses anyag tulajdonságát jelöli, amely a

mágneses polaritás megfordításához szükséges külső mágneses tér erejét méri. Ez

az erő méri, hogy milyen erős mágneses térre van szükség ahhoz, hogy a mágneses

anyag visszavezesse a mágneses tulajdonságait a megfordított polaritásba.

A kohercitív erő a mágneses anyag stabilitásának és demágnesedési ellenállásának

egyik jelzője. Nagy kohercitív erővel rendelkező mágneses anyag nehezebben

veszíti el mágneses tulajdonságait és jobban ellenáll a véletlen demágnesedésnek.


A kohercitív erő fontos paraméter a mágneses anyagok jellemzésében, különösen az

állandó mágnesek esetében. A mágneses anyagok különböző típusai különböző

kohercitív erővel rendelkezhetnek. Például a neodímium mágnesek nagyon magas

kohercitív erővel rendelkeznek, míg a ferrit mágnesek alacsonyabb kohercitív erővel

rendelkezhetnek.

A kohercitív erő fontos szerepet játszik a mágnesek alkalmazásában. Magas

kohercitív erővel rendelkező mágnesek hasznosak lehetnek olyan alkalmazásokban,

ahol stabil és tartós mágneses tulajdonságokra van szükség, például mágneses

motorokban, generátorokban vagy mágneses adattároló eszközökben.

Összefoglalva, a kohercitív erő a mágneses anyag mágneses polaritásának

megfordításához szükséges külső mágneses tér erejét jelöli, és befolyásolja a

mágneses anyag stabilitását és lemágneseződés ellenállását.

Mágneses indukció

A mágneses indukció az a folyamat, amikor egy mágneses tér hatására egy

vezetőben elektromos áram keletkezik. Ez az elektromágneses jelenség az

elektromágneses indukció elve alapján működik.

Amikor egy vezetőt vagy tekercset helyezünk egy mágneses térbe vagy

megváltoztatjuk a mágneses tér intenzitását, az indukciós törvény értelmében a

vezetőben vagy a tekercsben elektromos feszültség keletkezik. Ez a feszültség az

elektromágneses indukció következménye, és az elektromos áramot generálja a

vezetőben.

A mágneses indukció mértéke az indukciós törvény által leírt Faraday törvény szerint

határozható meg. A Faraday törvény azt mondja, hogy az indukált elektromos

feszültség mértéke a mágneses tér változásának sebességétől függ. Minél

gyorsabban változik a mágneses tér, annál nagyobb az indukált feszültség.

A mágneses indukció jelentősége számos alkalmazásban megtalálható. Például a

transzformátorokban és a generátorokban a mágneses indukció segítségével


alakítják át a mechanikai energiát elektromos energiává. Emellett a mágneses

indukció hasznos az elektromágneses adatátvitelben, például a száloptikás

kommunikációban és a vezeték nélküli töltésben.

Összességében a mágneses indukció egy fontos elektromágneses jelenség, amely

alapvető fontosságú az elektromágneses készülékek és rendszerek működésében.

BH max

A “BH max” a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely az

energiatermelő képességet jelenti. Ez a jelölés a mágnesek maximális energiatermelő képességét mutatja meg.

A “BH max” az “Maximum Energy Product, (BH)max” kifejezés rövidítése. Az

“(BH)max” pedig az energiatermelő képességet jelenti, amely a mágneses indukciós

(B) és a mágneses tér erősségének (H) szorzataként adja meg.

Az “BH max” érték azt mutatja, hogy mekkora energiát lehet tárolni vagy leadni a

mágneses anyagban. Nagyobb “BH max” érték jelzi, hogy a mágneses anyag

nagyobb energiatermelő képességgel rendelkezik.

Az “BH max” érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a

mágneses anyag teljesítményét és hasznosíthatóságát. Nagy “BH max” értékű

mágnesek erőteljes mágneses erejűek és hatékonyabbak a mágneses energiát tároló és átvivő rendszerekben.

Az “BH max” értéke a mágneses anyag típusától és összetételétől függ. Például a

neodímium mágnesek rendkívül magas “BH max” értékkel rendelkeznek, ami azt

jelenti, hogy nagy mágneses teljesítményt és energiatermelő képességet nyújtanak.

Más típusú mágnesek, mint például a ferrit mágnesek, általában alacsonyabb “BH max” értékkel rendelkeznek.

Az “BH max” érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel jelzi a

mágneses anyag hatékonyságát és teljesítményét. Nagyobb “BH max” értékű

mágnesek előnyösek lehetnek olyan alkalmazásokban, ahol erős mágneses

teljesítményre és hatékony energiatermelésre van szükség.

Remanencia jelentése

Amikor egy mágneses anyagot mágneses térbe helyeznek, a mágneses anyag

mágneses indukciója (B) megnő és eléri a maximális értékét. Amikor a külső

mágneses tér eltávolításra kerül, a mágneses anyag mágneses indukciója csökken,

de nem csökken nullára. A megmaradó mágneses indukció az a mágneses indukció,

amely a mágneses anyagban megmarad a külső mágneses tér megszűnése után.

Ezt a megmaradó mágneses indukciót nevezzük remanenciának.


A remanencia jellemző tulajdonság a mágneses anyagokra, és különböző típusú

mágnesek esetében eltérő lehet. Például a neodímium mágnesek nagy

remanenciával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy magas mágneses indukciót

tartanak meg még a külső mágneses tér eltávolítása után is. Más típusú mágnesek,

mint például a ferrit mágnesek, alacsonyabb remanenciával rendelkezhetnek.

A remanencia fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor és alkalmazásuk

tervezésénél. Magas remanenciával rendelkező mágnesek előnyösek lehetnek olyan

alkalmazásokban, ahol hosszantartó és stabil mágneses indukcióra van szükség,

például mágneses adattárolásban vagy mágneses zárakban.

Összefoglalva, a remanencia a mágneses anyagok tulajdonsága, amely a külső

mágneses tér eltávolítása után megmaradó mágneses indukciót jelenti. Ez a

tulajdonság befolyásolja a mágnesek stabilitását és hosszantartó mágneses

indukciós teljesítményét.

Hcj jelölés

A “Hcj” rövidítés a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely a

koercitív erőt jelenti. A koercitív erő a mágneses anyag képességét méri arra, hogy

ellenálljon a mágneses polaritás megfordításának.

A “Hcj” a “Coercive Force, Hc, measured in Oersteds” kifejezés rövidítése. Az “Hc” a

koercitív erőt jelenti, és az “Oersteds” egy olyan mérési egység, amely a mágneses

mező intenzitását méri.


A “Hcj” érték azt mutatja, hogy mekkora mágneses mező-intenzitásra van szükség

ahhoz, hogy a mágneses anyag teljesen megszüntesse a mágneses tulajdonságait.

Nagyobb “Hcj” érték jelzi, hogy a mágneses anyag ellenállóbb a mágneses polaritás

megfordításával szemben.

A “Hcj” érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a

mágneses anyag stabilitását és teljesítményét. Például egy magas “Hcj” értékkel

rendelkező mágnes nehezebben veszíti el mágneses tulajdonságait, és jobban

ellenáll a demágnesedésnek.

A mágneses anyagok “Hcj” értéke különböző lehet, és az adott típusú mágnes

jellemzőitől függ. Például a neodímium mágnesek általában magas “Hcj” értékkel

rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy erőteljes mágneses mezőre van szükség a

polaritásuk megfordításához. Más típusú mágnesek, mint például a ferrit mágnesek,

alacsonyabb “Hcj” értékkel rendelkezhetnek.

A “Hcj” érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel

befolyásolhatja a megfelelő mágneses tulajdonságokat az adott alkalmazásban.


Hcb jelölés

A “Hcb” rövidítés a mágneseknél használt jelölési módszer egyik eleme, amely a

koercív mezőerőt jelenti. A koercív mezőerő a mágneses anyag képességét méri

arra, hogy a mágneses indukció értékét visszavezesse zéró értékre, amikor a külső mágneses tér megszűnik.

A “Hcb” a “Coercive Field, Hc, measured in Oersteds” kifejezés rövidítése. Az “Hc” a

koercitív mezőerőt jelenti, amelyet az “Oersteds” mérési egységben fejeznek ki.

A “Hcb” érték azt mutatja, hogy mekkora külső mágneses térre van szükség ahhoz,

hogy a mágneses anyag teljesen elvessze a mágneses tulajdonságait és a

mágneses indukció értéke visszatérjen zéró értékre. Nagyobb “Hcb” érték jelzi, hogy

a mágneses anyag ellenállóbb a mágneses tér csökkenésével szemben.

A “Hcb” érték fontos paraméter a mágnesek jellemzésében, mivel befolyásolja a

mágneses anyag stabilitását és az anyag demágnesedésével szembeni ellenállását.

Minél nagyobb a “Hcb” érték, annál stabilabb lesz a mágneses anyag, és annál

kevésbé hajlamos a véletlen demágnesedésre.

A mágneses anyagok “Hcb” értéke különböző lehet, és az adott típusú mágnes

jellemzőitől függ. Például a neodímium mágnesek általában alacsony “Hcb” értékkel

rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy kisebb külső mágneses térre van szükség a

mágneses tulajdonságaik megszüntetéséhez. Más típusú mágnesek, mint például a

szamárium-kobalt mágnesek, magasabb “Hcb” értékkel rendelkezhetnek.

A “Hcb” érték fontos szempont lehet a mágnesek kiválasztásakor, mivel

befolyásolhatja a megfelelő mágneses tulajdonságokat és a stabilitást az adott alkalmazásban.

Mi az a kerámia mágnes?

A kerámia mágnesek olyan típusú mágnesek, amelyeket kerámia alapanyagokból

készítenek. A pontosabb megnevezésük ferritmágnesek, mivel a leggyakrabban

használt kerámia mágneseket ferritoknak nevezik.

A ferritmágneseket vas-oxidok és kerámia alapanyagok keverékéből állítják elő. Az

egyik leggyakrabban alkalmazott vas-oxid a barium-ferrit (BaFe12O19) vagy a

stroncium-ferrit (SrFe12O19). Ezeken kívül más anyagok is hozzáadhatók a

folyamathoz, hogy a mágneses tulajdonságokat és a kívánt összetételt elérjék.

A kerámia mágnesek előállítása során a nyersanyagokat összekeverik, majd formázó

eljárással alakítják a kívánt alakot (például henger, korong, gyűrű stb.). Ezután a

formázott anyagokat nagy hőmérsékleten égetik, hogy a mágneses részecskék

megfelelő kristályszerkezettel és mágneses polarizációval rendelkezzenek.

A kerámia mágnesek rendelkeznek bizonyos előnyökkel és korlátokkal. Előnyük,

hogy olcsóbbak és ellenállóbbak a korróziónak, mint például a neodímium

mágnesek. Ugyanakkor a kerámia mágnesek általában kevésbé erősek a mágneses

teljesítmény szempontjából, és alacsonyabb mágneses energiatermelő képességgel

rendelkeznek.


A kerámia mágnesek széles körben alkalmazhatók, például hangszórókban,

motorokban, generátorokban, mikrofonokban és egyéb elektromos és elektronikai

eszközökben. Emellett használhatók mágneses csapok, mágneses rögzítők,

mágneses szelepek, mágneses játékok és egyéb ipari és fogyasztói termékek

gyártásához is.

RITKA FÖLDFÉM mágnesek

A ritka földfém mágnesek olyan mágneses anyagok, amelyeket a ritka földfém

elemek alkotnak. A ritka földfémek egy csoportja, amelyek a periódusos rendszer

lantanoidái (lantán, cézium, prazeodímium, neodímium, szamárium stb.) és az

aktinoidák (aktínium, torium, urán stb.).

Két fő típusa van a ritka földfém mágneseknek:

1. Neodímium-vas-bór (NdFeB) mágnesek: A neodímium mágnesek a

legelterjedtebb típusú ritka földfém mágnesek. Az NdFeB mágnesek rendkívül

erősek és nagy energiatermelő képességgel rendelkeznek. Ezért gyakran

"erőmágneseknek" vagy "szupermágneseknek" is nevezik. Az NdFeB

mágnesek nagyon széles körben használatosak elektronikai, műszaki,

autóipari és egyéb ipari alkalmazásokban.

2. Szamárium-kobalt (SmCo) mágnesek: A szamárium-kobalt mágnesek a másik

jelentős típusa a ritka földfém mágneseknek. Az SmCo mágnesek erősek és

rendkívül hőállóak, ami lehetővé teszi használatukat magas hőmérsékletű

környezetekben. Az SmCo mágnesek gyakran megtalálhatók különböző

alkalmazásokban, mint például a műszaki eszközök, az űrtechnológia, a

műszaki műszerészet és a speciális ipari alkalmazások.

Mind az NdFeB, mind az SmCo mágnesek rendkívül erősek és nagy mágneses

teljesítménnyel rendelkeznek. Ezért használatuk során figyelembe kell venni a

megfelelő mágneses mezővédelmet, valamint az esetleges sérülésveszélyt és az

összeütközésekből adódó problémákat.

Fontos megjegyezni, hogy a ritka földfém mágneseknek általában magas a költsége

és korlátozott az ellátásuk. Emiatt más típusú mágneseket, például a ferrit

mágneseket vagy az AlNiCo mágneseket választhatják bizonyos alkalmazásokban,

ahol a magas mágneses teljesítmény nem elsődleges szempont.